Flankerende maatregelen tegen optrekkend vocht

Flankerende maatregelen tegen optrekkend vocht:

Door de droging van de muur kan er zoutvorming ontstaan, Köster Saneermortel bufferd deze zouten. Voorafgaand aan het Crisin muurtap systeem dus de muur ruim boven de wand/vloerzone afhakken tot op de kale steen. Na de optrekkend vocht behandeling een droogtijd inbouwen. Vervolgens de wand afwerken met Köster Saneermortel, een zeer dampopen en zoutbufferende restauratiemortel.

Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk

Een optrekkend vocht blokkade kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd.

Kan Crisin® 76 toegepast worden in doordrenkte muur?

Een met water gevulde capillair is met een buisleiding te vergelijken.

Wat is optrekkend vocht nu precies?

De verklaring van die verplaatsing ligt in een aantal natuurkundige verschijnselen.

Waterdicht met Janssen Vochtbestrijding

Meer weten over onze diensten, neem dan contact op