Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk

Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk ?

Een optrekkend vocht blokkade kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd. Voor de hogedruk injectie worden zgn. “Injectiepackers”gebruikt, waardoor de vloeistof in de muurwordt geÏnjecteerd. Met deze werkwijze kan de injectievloeistof in de regel zeer snel in de muur verspreidt worden. Dit voordeel wordt echter weer opgeheven omdat holle ruimten met een speciale “grout” gevuld moeten worden. Daarna moeten diezelfde boorgaten weer vrijgeboort worden, voordat het eigenlijke injectiemateriaal ingebracht kan worden. Alleen op deze manier wordt bij hoogdrukinjectie voorkomen dat de vloeistof in holle ruimten en scheuren vloeit.

Voordelen van het drukloze muurtapsysteem tegen optrekkend vocht zijn:

  • De injectievloeistof word in de capillaire getransporteerd, die zijn de oorzaak van het optrekkend vocht. Er gaat geen materiaal verloren in de scheuren en holle ruimten.
  • Er is volledige controle over de hoeveelheid in te brengen vloeistof. Dit is bij hoogdrukinjectie niet of nauwelijks mogelijk.
  • Beschadiging van de muur en verzwakking van de constructie door toepassing van te hoge injectiedrukken wordt vermeden.

Schuin of horizontaal boren?

Het muurtapsysteem maakt het mogelijk om horizontaal te boren. De boorweg is korter en de boordiepte is eenvoudiger te bepalen (wand-dikte minus 5 cm) Er wordt in de liggende voeg geboord.

Het nadeel van boren onder een hoek is dat de uiteindelijke optrekkend vocht vloeistof binnen en buiten te hoog komt te liggen. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat er gebeurt. Vocht kan langs of over de vloeistof  indringen.

Het horizontaal verwerkte systeem heeft in vergelijking met een schuin geboort systeem, een gelijke uitvoerhoogte aan beide zijden van de muur.

Flankerende maatregelen tegen optrekkend vocht

Door de droging van de muur kan er zoutvorming ontstaan, Saneermortel bufferd deze zouten.

Kan Crisin® 76 toegepast worden in doordrenkte muur?

Een met water gevulde capillair is met een buisleiding te vergelijken.

Wat is optrekkend vocht nu precies?

De verklaring van die verplaatsing ligt in een aantal natuurkundige verschijnselen.

Waterdicht met Janssen Vochtbestrijding

Meer weten over onze diensten, neem dan contact op